Logo
Yangın Alarm Sistemleri Ve Çeşitleri Nelerdir?
30 Nis 2021

Yangın Alarm Sistemleri Ve Çeşitleri Nelerdir?

Post by guvenliksistemi

Yangın alarm sistemi güvenlik amacı ile oluşturulmaktadır. Yangın başladığı anda yangın alarm sistemi tarafından tespit edilmekte ve uyarı elemanları devreye girmektedir. Uyarı elemanları ilgili yerlere sinyaller göndererek tehlike içeren şeyleri devre dışı bırakmaktadır. Bu alarm sayesinde yangının çıktığı yerden kişiler zamanında tahliye edilebilmektedirler. Tüm bu işlemlerin yerine getirilmesini sağlayan sisteme yangın alarm sistemi denilmektedir.

Yangın Alarm Sisteminin Kullanım Alanları

İlgili sistem ev, ofis, fabrika, alışveriş merkezi, okul, hastane gibi yaşam alanlarında kullanılmaktadır. Hayati önem taşıyan sistem, büyük felaketlerin önüne geçmektedir. Sistem, yangını algılayan panele sahiptir. Panelin elemanları dedektörler, butonlar, siren ve flaşördür. Paneldeki bu elemanlar yangın anında aktif hale gelmektedirler. Algılama paneli iki farlı türde kurgulanmıştır. Bunlar konvansiyonel ve adresli sistemler şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Adresli ve Konvansiyonel Sistem Nedir?

Konvansiyonel sistem algılama ve erken uyarı sistemi merkezinin olduğu bölgeye denilmektedir. Yangın ihbar paneli olan bu sistemin kapasitesini içerdiği bölge sayısı belirlemektedir. Bölgelerin her birine dedektörler ve yangın ihbar butonları bağlanabilmektedir. En fazla 20 algılama elemanı yerleştirilebilmektedir.

Yangın alarm panelinde sirenler ve flaşörlerin bağlandığı çıkışlar bulunur. Yangının çıktığı yerdeki kişiler, bunlar aracılığıyla uyarılmaktadırlar. Kuru kontakt çıkışlarından da söz etmek gerekir. Bu çıkışlar hava damperlerini, otomatik telefon arama modüllerini, güçlü havalandırma sistemlerini kullanmak için oluşturulmuştur.

Adresli yangın algılama sistemi, konvansiyonel sistemden farklıdır. Burada bölge hatları bulunmamaktadır. Adresli sistemde dedektörlerin bağlandığı çevrim hatları yer almaktadır. Panelden çıkan kablo algılama elemanlarını sırası ile dolaşır. Bu elemanlar adresli duman dedektörü, adresli ısı dedektörü, adresli sıcaklık artış hızı dedektörüdür. Ek olarak adresli giriş modülü ve çıkış modülü vardır.

Yangın alarm sistemleri içerisinde yer alan çevrim hatları, dedektör ve butonları kendi içinde bölgelere ayırmaktadır. İlgili panel, algılama elemanlarının her biri ile elektronik konuşma gerçekleştirmektedir. Bu sayede durum bilgisi edinmektedir. Algılama elemanları farklı adres ve numaralara sahiptirler. Dolayısıyla elektronik konuşma esnasında karmaşa yaşanmamaktadır.

Yangın Alarm Sisteminin Önemi

Söz konusu sistemin yer aldığı mekanlarda güvenlik seviyesi daha yüksektir. Çünkü herhangi bir yangın tehlikesine karşı uyarı verilmekte ve kişilerin mekandan çıkarılması sağlanmaktadır. Böylece yaralanma ve can kaybı ihtimali minimuma indirilmektedir.

Tags: ,

1 Yorum

Pin It on Pinterest